هر کیلو تسمه 20x5

 • نرخ فعلی:4900
 • بالاترین قیمت ماه:4900
 • پایین ترین قیمت ماه:4900
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو تسمه 20x5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۶
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
5,100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
5,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,220 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,360 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,380 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,120 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,080 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
3,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
4,340 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,630 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,750 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,700 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
2,540 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,470 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
2,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,480 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,400 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,950 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,365 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 465 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.49%