مخلوط بال و بازو کبابی ساده

 • نرخ فعلی:16200
 • بالاترین قیمت ماه:16200
 • پایین ترین قیمت ماه:16200
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   مخلوط بال و بازو کبابی ساده

آرشیو قیمت کالا تاریخ
16,200 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
16,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
16,500 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۶
12,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
10,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
12,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
10,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 16,200 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 16,200 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%