ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

 • نرخ فعلی:20000
 • بالاترین قیمت ماه:20000
 • پایین ترین قیمت ماه:20000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۸/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت   ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
20,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 20,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 20,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%