فیله مرغ

 • نرخ فعلی:26900
 • بالاترین قیمت ماه:26900
 • پایین ترین قیمت ماه:26900
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   فیله مرغ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
26,900 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
26,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
29,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۶
21,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
17,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
21,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
17,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 26,900 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 26,900 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%