پرواز کرمانشاه مشهد

 • نرخ فعلی:181400
 • بالاترین قیمت ماه:181400
 • پایین ترین قیمت ماه:181400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۳/۰۷/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت پرواز کرمانشاه مشهد

آرشیو قیمت کالا تاریخ
181,400 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 181,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 181,400 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%