پرواز زاهدان اهواز

 • نرخ فعلی:227600
 • بالاترین قیمت ماه:227600
 • پایین ترین قیمت ماه:227600
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۳/۰۷/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت پرواز زاهدان اهواز

آرشیو قیمت کالا تاریخ
227,600 ریال۱۳۹۳/۰۷/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 227,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 227,600 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%