دینار عراق

 • نرخ فعلی:100.00
 • بالاترین قیمت ماه:1000
 • پایین ترین قیمت ماه:100.00
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۳/۰۴/۳۱

نمودار تحولات سالانه قیمت دینار عراق

آرشیو قیمت کالا تاریخ
100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۶
100 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۲
110 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
100 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
110 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۱
130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۸
130 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۷
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۵
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۱
119 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
120 ریال۱۳۹۸/۰۲/۵
110 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
110 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
120 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۰
110 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۵
100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
110 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
110 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱
110 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
90 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
90 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
90 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
10 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
9 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
9 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
9 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
8 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
9 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
9 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
8 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
9 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
9 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
9 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
9 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
10 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
12 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
12 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
11 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
12 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
11 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
11 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
10 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
13 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
14 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
14 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
15 ریال۱۳۹۷/۰۷/۴
14 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
13 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
12 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
12 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
12 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
11 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
10 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
9 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
8 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
8 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
7 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
8 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
9 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
10 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
8 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
6 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
6 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
6 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۵
6 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
7 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
6 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
6 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۵
6 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
5 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
6 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
5 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
6 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۱
5 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
6 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
4 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
5 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
4 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
3 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
32 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
3 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۰
2.58 ریال۱۳۹۳/۰۵/۷
2.58 ریال۱۳۹۳/۰۵/۲
2.55 ریال۱۳۹۳/۰۴/۳۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 1,040 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 40 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 1,140 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 140 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 14%