بلاگ

    امکان دسترسی به کلیه اخبار گردآوری شده از تمام منابع خبری به بخش های اخبار لحظه ای افزوده شد / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶دسته بندی بخش اخبار لحظه ای مشتمل بر 9 دسته عمومی و 11 دسته تخصصی تدقیق و نهایی شد / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶بخش اخبار لحظه ای سایت جهت گردآوری و نمایش اخبار از تمام منابع فارسی زبان تکمیل و در دسترس کاربران قرار گرفت / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶تور مجازی سایت جهت معرفی بخش های مختلف سایت به کاربران راه اندازی شد / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶شبکه اجتماعی به طور کامل راه اندازی و با بخش های مختلف سایت همسان سازی شد / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶نسخه موبایل وب سایت اقتصادی ارائه شد / شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶اطلاعات بیشتر