بلاگ

    امکان دسترسی به کلیه اخبار گردآوری شده از تمام منابع خبری به بخش های اخبار لحظه ای افزوده شد / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸دسته بندی بخش اخبار لحظه ای مشتمل بر 9 دسته عمومی و 11 دسته تخصصی تدقیق و نهایی شد / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸بخش اخبار لحظه ای سایت جهت گردآوری و نمایش اخبار از تمام منابع فارسی زبان تکمیل و در دسترس کاربران قرار گرفت / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸تور مجازی سایت جهت معرفی بخش های مختلف سایت به کاربران راه اندازی شد / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸شبکه اجتماعی به طور کامل راه اندازی و با بخش های مختلف سایت همسان سازی شد / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸نسخه موبایل وب سایت اقتصادی ارائه شد / دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸اطلاعات بیشتر